W Sierpcu o programie „W RODZINIE SIŁA”

Krajowy Sekretariat jako organizator programu „W RODZINIE SIŁA” chce promować idee profilaktyki zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu wśród społeczności lokalnych, szczególnie w miastach i gminach, gdzie zlokalizowane są browary. Przewodniczący sekretariatu spotkał się z Panem Jarosławem Perzyńskim Burmistrzem Miasta Sierpc oraz przedstawicielami kierownictwa Browaru Kasztelan (Carlsberg Polska S.A.) w celu omówienia realizacji kolejnej edycji przedsięwzięcia na terenie miasta Sierpc.

Media społecznościowe: