Walne Zebranie Delegatów Sekcji Piwa

Na zdjęciu: Uczestnicy WZD K.S. Przemysłu Piwowarskiego, Węgierska Górka

W dniach 21-23 listopada 2018 roku w Węgierskiej Górce spotkali się przedstawiciele „Solidarności” branży piwowarskiej.
W WZD uczestniczył Zbigniew Sikorski oraz Bartłomiej Morzycki (Dyrektor Generalny „Browarów Polskich”). Podczas zebrania dyskutowano o dynamice rozwoju branży,
kondycji finansowej, współpracy naukowej i innowacjach technologicznych, zatrudnieniu, warunkach pracy oraz o promocji odpowiedzialnego spożywania piwa.

Media społecznościowe: