Warsztaty dla młodych związkowców w Madrycie

W dniach 15-17 lutego, w Madrycie, odbyły się warsztaty dla młodych związkowców, sfinansowane przez EFFAT i ETUI, w ramach projektu „Wzmocnienie pozycji młodych ludzi: organizowanie młodych pracowników poprzez bezpieczeństwo i higienę pracy”. W spotkaniu udział wzięło 18 młodych ludzi z kilku krajów Europy, między innymi Turcji, Hiszpanii, Włoch, Serbii, Polski, Chorwacji, Niemiec, Albanii. W szkoleniu uczestniczyła Anna Ziętek z Sekretariatu Spożywców.

„Pierwszy dzień rozpoczął się prezentacją założeń i programu warsztatów oraz przedstawieniem uczestników – mówi Anna – Zaproszeni eksperci (Kristjan Bragason – sekretarz generalny EFFAT, Pilar Rato – przewodnicząca Komitetu Turystyki EFFAT oraz Sebastian Serenq – przedstawiciel UGT) opowiedzieli o tym, co z tematów BHP jest uwzględnione w agendzie EFFAT, omówili działania organizacji związkowych w tej kwestii oraz przedstawili lokalne kampanie poszczególnych związków. Wielokrotnie podkreślano wagę zagadnienia ponieważ BHP wydaje się zyskiwać na znaczeniu w dobie pandemii. Jak wynika z wieloletnich doświadczeń – większość problemów w tym zakresie jest wspólna dla różnych gałęzi przemysłu spożywczego i hotelarstwa w poszczególnych krajach UE”

„Po tym wstępie – kontynuuje nasza koleżanka – warsztaty płynnie przeszły w część praktyczną. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy, w których skupili się na kwestiach bezpieczeństwa pracy w sektorach EFFAT: turystyce, rolnictwie i produkcji żywności, wskazując najczęściej występujące problemy i zagrożenia. Prace były kontynuowane w kolejnych dniach stając się podstawą do budowania i organizacji kampanii w miejscu pracy. Ustalona została charakterystyka miejsca pracy, wskazany problem, którego kampania ma dotyczyć, ustalony plan działania, komunikacja i droga do osiągnięcia celu jakim było przyciągnięcie i zorganizowania młodych ludzi w związek zawodowy. Każdy etap planowania kampanii kończył się prezentacją wyników pracy grupy na forum.”

„Doskonała proporcja między teorią a praktyką oraz ilość ćwiczeń w grupach, przekładanie każdego etapu organizowania na konkretne działania pokazała nam wszystkim, że niezależnie od kraju czy branży w jakiej pracujemy, borykamy się z podobnymi problemami. I jednocześnie, że mamy do dyspozycji podobny zestaw narzędzi, których możemy użyć. Pozostaje tylko wymiana doświadczeń z kolegami z innych organizacji, korzystanie z już istniejących rozwiązań i zastosowanie ich w praktyce” – podsumowała Anna Ziętek.

Warsztaty w Madrycie były kolejnymi z cyklu poświęconego wzmacnianiu pozycji młodych pracowników na rynku pracy. Sekretariat liczy na zaangażowanie i udział młodych przedstawicieli sektora spożywczego w Polsce w tym projekcie. Jeżeli chcesz wziąć w nim udział – wypełnij zamieszczony poniżej druk deklaracji i dołącz do Sekcji Młodych, jaką właśnie powołujemy. 

Media społecznościowe: