Kontynuacja rozmów z zarządem Totalizatora Sportowego

W dniu 24 lutego 2022r., w Warszawie, odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Sekretariatu – przewodniczącego Zbigniewa Sikorskiego i zastępcy przewodniczącego Andrzeja Nowackiego oraz przedstawicieli KM NSZZ „S” Totalizator Sportowy sp. z o. o. Witolda Galika i Mariana Bremera z Zarządem Totalizatora Sportowego, w tym jego prezesem Olgierdem Cieślikiem. W trakcie rozmów powrócono do tematów omawianych na spotkaniu w dniu 8 listopada 2021r., jak również poruszono sprawy płacowe. Rozmowy będą kontynuowane, a samo spotkanie przebiegało w dobrej atmosferze.

Media społecznościowe: