Warsztaty dla młodych związkowców z branży spożywczej

„Wzmocnienia pozycji młodzieży w związkach zawodowych” to temat warsztatów, które organizowały EFFAT i ETUI  w dniach 11–13 marca 2020 r. w Sesimbrze w Portugalii. Szkolenie było jednym z elementów czteroletniego programu mającego na celu wspieranie spójności, skuteczności i aktywności Komitetu Młodzieży EFFAT.

Poniżej relacja Anny Ziętek, delegatki Sekcji Młodych Sekretariatu Spożywców.

Do głównych celów seminarium należało:

  • zwiększenie efektywności EFFAT Youth Committee poprzez refleksję nad wartościami, wizją i tożsamością młodego działacza związkowego
  • rozwijanie umiejętności komunikacji uczestników służącej do poprawy i wzmocnienia współpracy związków zawodowych w Europie
  • identyfikacja dalszych potrzeb szkoleniowych.

Podczas pierwszego dnia warsztatów ustalane były wizje i wartości, jakie przyświecają organizacjom zrzeszającym młodych pracowników. I choć każdy z uczestników miał za sobą inne doświadczenia, okazało się, że niezależnie od kraju pochodzenia te wartości są spójne. Priorytetem są wspólne zasady mające na celu obronę interesów ekonomicznych, społecznych i kulturowych pracowników, poczucie bycia jednością, udzielania sobie wzajemnej pomocy, a przede wszystkim wzajemny szacunek. Młodzi ludzie cenią sobie, nieznającą granic, solidarność i bycie częścią zbiorowej siły jaką daje organizowanie się w silne związki zawodowe.

Wiedząc, co jest ważne dla organizacji na poziomie personalnym i krajowym, organizatorzy pracę kolejnego dnia skupili na ustaleniu wspólnych celów na poziomie europejskim. Uczestnicy podkreślali, że niezwykle ważna jest dla nich reprezentacja krajowa, by do poszczególnych zadań Sekcji Młodych EFFAT przypisane były osoby o właściwych zainteresowaniach i doświadczeniach. Osoba, która – mówiąc kolokwialnie – czuje temat, nieprędko podda się wypaleniu i apatii, a będzie działała aktywnie. Powinniśmy stawiać na ludzi kreatywnych, chętnych do rozwoju, szkolenia się i dzielenia zdobytą wiedzą. Ludzi, którzy będą godnie reprezentować nasz związek na szczeblu europejskim. Bowiem bycie częścią większej organizacji daje siłę do działania. Nie tylko pozwala pozyskać nowe kontakty.  Ambasador organizacji mógłby podnosić kwestie naszych wewnętrznych sukcesów i wyzwań na szczeblu międzynarodowym. Wymiana opinii z reprezentantami innych organizacji pozwala dostrzec szerszy kontekst, pewne podobieństwa sytuacji i problemów, wymienić doświadczenia i przenieść na nasz grunt działania, które w innych krajach przyniosły pozytywny skutek. Taka współpraca przenosi pojęcie solidarności na poziom międzynarodowy.

I temu zagadnieniu poświęcony był ostatni dzień warsztatów. W jaki sposób zbudować międzynarodową sieć kontaktów i jak ona powinna funkcjonować, by przynosiła korzyści lokalnie. Tutaj po raz kolejny młodzi związkowcy byli zgodni, że skoro w ramach organizacji uznawany jest spójny system wartości, to podstawą współdziałania jest płynna komunikacja. Przede wszystkim na poziomie krajowym, który dla szerszego grona odbiorców byłby podstawą do działania. Punktem wyjścia mogą stać się social media, gdzie publikowane byłyby informacje o odnoszonych sukcesach, a także wyzwaniach z jakimi zmagają się poszczególne sektory. Zdaniem uczestników wsparcie miałoby przychodzić dwutorowo – zarówno przez dzielenie radości jak wyciąganie pomocnej ręki, gdy w danym regionie potrzebne jest wzmocnienie głosu związku zawodowego. Owocne byłoby także stworzenie platformy, gdzie gromadzone byłyby informacje odnośnie planowanych działań, akcji, protestów itp., w których pracownicy danego sektora z innych krajów mogliby się wzajemnie wspierać. Dodatkowo taka platforma miałaby za cel wymianę materiałów informacyjnych, ciekawych narzędzi, potrzeb szkoleniowych czy właśnie informacji o planowanych szkoleniach, skierowanych do młodych związkowców.

Jak widać idea jest zacna i uczestnicy szkolenia postawili sobie wysoko poprzeczkę. Jednak biorąc pod uwagę ich zapał i chęć działania, nie ma wątpliwości, że uda im się osiągnąć zamierzone cele. Nasza organizacja również będzie w tym uczestniczyć będąc częścią kolejnych inicjatyw tego typu.

(AZ)

Media społecznościowe: