Wideokonferencja Rady Sekretariatu

W dniu 30 czerwca br. odbyła się wideokonferencja Rady Sekretariatu. Przewodniczący Zbigniew Sikorski przedstawił Radzie sprawozdanie z pracy Prezydium Sekretariatu za okres marzec – czerwiec 2020 r. Rada zdecydowała o przeniesieniu Kongresu, który nie odbył się w tym roku ze względu na pandemię,  na rok przyszły. Omówiono sytuację w poszczególnych branżach, warunki pracy i problemy przed którymi stają komisje zakładowe. Przewodniczący przedstawił plany działania Sekretariatu na III kwartał tego roku m. in. zwiększania aktywności w social mediach. Propozycje te zostały zaakceptowane przez Radę.

Media społecznościowe: