Wsparcie dla związkowców na Białorusi

Informujemy, że Sekretariat Pracowników Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” dołączył do akcji IUF wspierającej działalność niezależnych związków zawodowych na Białorusi. Poniżej tłumaczenie pisma podpisanego przez Zbigniewa Sikorskiego, przewodniczącego Rady Sekretariatu.

„Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” , afiliowany w IUF w pełni popiera Oświadczenie IUF.

IUF, globalne zrzeszenie związków zawodowych, reprezentujące ponad 10 milionów pracowników ze 128 krajów świata, w tym Białorusi, jest głęboko zaniepokojony sytuacją na Białorusi, która ma miejsce  po wyborach prezydenckich, które odbyły się 9 sierpnia 2020.

Według niezależnych obserwatorów, obrońców praw człowieka, osób publicznych i zwykłych obywateli wybory nie spełniły powszechnie akceptowanych standardów demokratycznych. Nie były ani wolne, ani równe. W całym kraju zarejestrowano wiele przypadków fałszowania wyborów i naruszania krajowego kodeksu wyborczego.

Międzynarodowym i niezależnym obserwatorom odmówiono odpowiednich warunków wykonywania ich funkcji. Przed wyborami po całym kraju przetoczyła się fala represji wobec obywateli, działaczy politycznych, dziennikarzy, którzy mają krytyczny stosunek do rządzących na Białorusi. Represjonowano również opozycyjnych  kandydatów na urząd Prezydenta.

W rezultacie już wieczorem 9 sierpnia tysiące ludzi wyszło na ulice w pokojowych, powyborczych protestach w obronie ich prawa do uczciwych wyborów. Rządzący po raz kolejny nie chcieli usłyszeć głosu społeczeństwa i zdecydowali się do użycia siły wobec pokojowych demonstrancji. W wyniku czego zatrzymano tysiące ludzi, w tym działaczy związkowych. Dziesiątki osób zostało rannych, co najmniej jedna osoba zmarła. W ten sposób rząd Białorusi po raz kolejny pokazał rażące lekceważenie praw i wolności człowieka.

Wzywamy Rząd Białorusi do zaprzestania represji wobec własnych obywateli, uwolnienia wszystkich więźniów politycznych i działaczy obywatelskich, zapewnienia odpowiednich warunków dla przejrzystego i sprawiedliwego liczenia głosów oraz poszanowania praw i wolności człowieka. Wzywamy szefów państw europejskich do wykorzystania wszelkich dostępnych kanałów dyplomatycznych w celu wyrażenia poparcia dla uczestników ruchu demokratycznego i zaprzestania represji wobec obywateli Białorusi.

Będziemy uważnie śledzić dalszy rozwój sytuacji w kraju i nie szczędzimy wysiłków, wspierając nasz oddział, Białoruski Niezależny Związek Zawodowy, i jego członków, którzy obecnie znajdują się na pierwszej linii walki o wartości demokratyczne w Republice Białorusi.”

Media społecznościowe: