WZD Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych

W  dniach 15-17.01.2020 r. w Jabłonnej Drugiej k/Lublina odbyło się WZD Krajowej Sekcji PMSiKS. Oprócz delegatów obecni byli  zaproszeni goście, Marian Król – przewodniczący Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego i Andrzej Kuchta – przewodniczący NSZZ „S” w WSK Świdnik. Delegaci podjęli uchwałę o zwiększeniu liczby członków Rady. Przeprowadzono wybory do Rady Sekcji, a w związku z rezygnacją z funkcji delegata na Kongres Sekretariatu Przemysłu Spożywczego przez jednego z delegatów, również wybory uzupełniające na delegata na Kongres. Nowym członkiem Rady Sekcji został kolega Waldemar Kiszkiel z CEDC International sp. z o.o. Białystok, a delegatem na Kongres Sekretariatu został wybrany Jacek Gala z Żywiec Zdrój S.A. WZD Sekcji przyjęło stanowiska, w tym bardzo ważne, popierające działania KZ NSZZ „Solidarność” w OSM Myszków oraz deklarację pomocy tej organizacji zakładowej w formie zdecydowanych działań w przypadku zapotrzebowania na takie wsparcie.

Rada Sekcji podziękowała delegatom pełniącym służbę przy Grobie bł. Księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie na Żoliborzu w 2019 r.

Kolejne uroczyste WZD Sekcji, w związku z XXX Rocznicą Krajowej Sekcji, odbędzie się w maju 2020 r. w Jastrzębiej Górze.

Media społecznościowe: