Zdalne posiedzenie Trójstronnego Zespołu d/s Branży Spożywczej

W dniu 14.04.2022r., odbyło się zdalne posiedzenie trójstronnego zespołu branżowego zajmującego się sektorem spożywczym. Głównymi tematami omawianymi na posiedzeniu były:

Informacja wiceministra Andrzeja Śliwki z Ministerstwa Aktywów Państwowych o przebiegu prac nad powołaniem Narodowego Holdingu Spożywczego.

Informacja przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju i Technologii na temat pomocy Państwa dla branży HoReCa od początku pandemii do dnia dzisiejszego.

Informacja i dyskusja w sprawie wprowadzenia okresu przejściowego dla sprzedaży smakowych wersji wkładów do podgrzewaczy tytoniu na okres minimum 4 lat.

Informacja o wpływie wysokości akcyzy na finalną cenę wysokoprocentowych wyrobów alkoholowych, piwa i wyrobów tytoniowych. Temat będzie dyskutowany na odrębnym posiedzeniu Zespołu.

Kwestia ograniczeń w dostępie gazu i energii elektrycznej dla zakładów spożywczych – propozycja zmian przepisów w tym zakresie.

Sprawy związane z gospodarowaniem odpadami w zakresie systemu kaucyjnego dla opakowań szklanych po napojach i ustawy o systemie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta w sektorze przetwarzania żywności. Szczególnie ta druga kwestia wymaga dodatkowych dyskusji.

Na zakończenie spotkania ustalono, że tematami omawianymi na najbliższych posiedzeniach Zespołu będą:
– ustawa o ROP dla opakowań w branży spożywczej
– przemysł 4.0, automatyzacja i robotyzacja w branży spożywczej. 

Media społecznościowe: