Zabezpieczenie interesów pracowniczych priorytetem dla Rady Sekretariatu

21 lipca w Ministerstwie Aktywów Państwowych została podpisana umowa społeczna pomiędzy przedstawicielami pracowników, Zarządem Krajowej Grupy Spożywczej S.A. a stroną rządową w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników Krajowej Grupy Spożywczej.

Umowę podpisał Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk oraz Zarząd KGS S.A. Z ramienia strony społecznej zaś podpisy złożyli m.in. Zbigniew Sikorski, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”.
ad

– Jako strona rządowa zawsze wychodzimy z założenia, że wszelkie zmiany strukturalne w sektorze gospodarczym kontrolowanym przez państwo powinny odbywać się w zgodzie ze stroną społeczną. To jest zasada, której przestrzegamy. Nie robimy niczego, co wywołuje opór ze strony społecznej. Siadamy, rozmawiamy, szukamy porozumienia, szukamy wspólnych rozwiązań – mówił po spotkaniu „Tygodnikowi Solidarność” i portalowi Tysol.pl Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin. – I tak się działo również przy tym procesie. Procesie trudnym, trwającym długo, bo zapowiadaliśmy już od kilku lat powstanie takiego Krajowego Holdingu Spożywczego, który by skupiał wszystkie będące pod kontrolą państwa firmy w sektorze rolno-spożywczym.

Minister Sasin dodał, że proces prowadzący do podpisania porozumienia przeprowadzono dwutorowo. – Z jednej strony był to proces gospodarczy, a z drugiej strony proces społeczny, bardzo długich, żmudnych, ale dobrych rozmów z Solidarnością i innymi związkami, które również działały w obrębie tych firm, które weszły w skład Krajowej Grupy Spożywczej. Udało się osiągnąć dobre porozumienie, które gwarantuje prawa pracownicze i bezpieczeństwo zatrudnienia, bezpieczeństwo płacowe. Mam wielką satysfakcję, że to się udało zrobić i chciałem bardzo podziękować stronie społecznej, Solidarności, ale też przedstawicielom innych związków zawodowych, że rozumieją, że Holding jest ważny dla polskiej wsi, dla polskich producentów rolnych, że to jest ważny proces dla Polski. Bo wzmacnia naszą suwerenność gospodarczą, wzmacnia nasze bezpieczeństwo żywnościowe, jest realizacją obietnic, które jako Prawo i Sprawiedliwość składaliśmy polskiej wsi. Mam wielką satysfakcję, że to porozumienie udało się osiągnąć.

Zbigniew Sikorski, przewodniczący KSPS NSZZ „S” mówił zaś po podpisaniu porozumienia:

– Występowałem dziś w podwójnej roli. Podpisywałem porozumienie jako przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”, ale także jestem tu z ramienia przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy.

Przewodniczący Sikorski przekonywał też, jak ważne wydarzenie miało dziś miejsce. – To porozumienia otwiera drogę do rozwoju zarówno dla Polskiego Holdingu Spożywczego, jak i przedsiębiorstw wchodzących w jego skład. Jest ogromna szansa dla tych podmiotów, aby śmiało konkurować na rynku polskim i europejskim. Docelowo na początku Holding ma zatrudniać ok. 4 tys. osób i może osiągać dochody na poziomie 3,5 mld zł. Wierzę, że ten podmiot spełni wszystkie oczekiwania, jakie zostały przed nim postawione. Dziś nie ma żadnych obaw dla pracowników, bo zakładowy układ zbiorowy pracy, który tu funkcjonuje, jest jednym z lepszych układów, jakie funkcjonują w naszym Krajowym Sekretariacie Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”.

W rozmowie z „Tygodnikiem Solidarność” przewodniczący Sikorski dodał: – Chciałem podziękować stronie rządowej, Ministerstwu Aktywów Państwowych za współpracę, która rzeczywiście była rzetelna, oparta na dialogu i wzajemnym zaufaniu. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie dalej kontynuowana i rozwijana dla dobra strony społecznej i rządzących.

Z kolei Wicepremier Kowalczyk dodał po podpisaniu porozumienia, że umowa, w której stronami są pracodawcy, czyli KGS S.A. wraz ze spółkami, które wchodzą w jej skład, dotyczy przedłużenia dialogu społecznego i zapewnienia warunków pracy, tak aby pracownicy nie czuli żadnych obaw ze zmianą struktury KGS. To umowa wynegocjowana z przedstawicielami załóg w sposób jasny i przejrzysty.

Budowa holdingu spożywczego w intencji jego twórców ma pozwolić na uzyskanie efektów ekonomicznych poprzez wzrost przychodów holdingu oraz dywersyfikację działalności, m.in.: rozpoczęcie działalności w nowych segmentach jak nasiennictwo, hodowla roślin, wzrost przychodów w sektorze zboża i mąki oraz w sektorze skrobi. Jednocześnie możliwe będzie osiągnięcie szeregu efektów synergii pomiędzy spółkami wybranymi do konsolidacji, jak również rozwój współpracy holdingu z rolnikami i plantatorami, a także budowa nowych miejsc pracy. Po przeprowadzonych w Ministerstwie Aktywów Państwowych analizach, podjęto decyzję o wyborze wariantu budowy holdingu w oparciu o wiodącą rolę Krajowej Spółki Cukrowej S.A. (dalej: „KSC”) jako największego podmiotu z udziałem Skarbu Państwa działającego w ramach grupy kapitałowej w przetwórstwie rolno-spożywczym.

Według strony rządowej zawarta umowa społeczna to gwarant pracy i płacy, czyli tego wszystkiego, co jest ważne przy zmianach strukturalnych w gospodarce. To zmiany, które służą wzmocnieniu roli państwa jako stabilizatora rynku spożywczego.

(za www.tysol.pl)

Media społecznościowe: