Zakończenie sporu zbiorowego w HK Scan

W dniu 9 listopada 2021r., Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w HK Scan Polska Sp. z o.o. podpisała porozumienie z Dyrekcją Firmy kończące spór zbiorowy w zakładzie mięsnym w Świnoujściu. Negocjacje były trudne, toczyły się długo, natomiast finalnie, przy udziale mediatora, doszło do porozumienia, na mocy którego obie strony zaakceptowały wysokość wynegocjowanych podwyżek, jak również sposób ich wprowadzania w życie, tj. rozłożenie na 4 etapy w okresie do maja 2023r.

Kompromis jest zasługą rozwagi, zaangażowania i determinacji związkowców w dążeniu do uzyskania celu przy uwzględnieniu realiów ekonomicznych w których funkcjonuje firma.

Media społecznościowe: