Zdalne posiedzenie Rady Sekretariatu Spożywców

Informujemy, że w dniu 22.03.2021r. odbyło się zdalne posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „S”. Przewodniczący Rady, Zbigniew Sikorski, przedstawił informacje o działaniach podejmowanych przez Sekretariat w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Członkowie Rady zapoznali się z przebiegiem rozmów na temat m. in. powstania Krajowej Grupy Spożywczej, pomocy dla sektora HoReCa, posiedzeniu Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Sektora Przemysłu Spożywczego.

Skarbnik Sekretariatu, Andrzej Nowacki, przedstawił propozycję budżetu na rok 2021. Propozycja została przyjęta przez Radę.

Rozmawiano również na temat organizacji Spartakiady Spożywców. Odpowiedzialny za jej organizację, Piotr Fabiański, wnioskował aby przesunąć decyzję o jej odbyciu lub rezygnacji z jej przeprowadzenia, do lata tego roku. Jako ewentualny termin, kiedy impreza mogła by mieć miejsce, zaproponował wrzesień. Propozycja została przyjęta przez Radę.

Na spotkaniu obecna była Emilia Janicka, koordynator IUF z ramienia Sekretariatu, która przedstawiła Radzie informacje ze swoich działań w ciągu ostatniego roku.

Członkowie Rady, przedstawili również sytuację w poszczególnych branżach. Uzgodniono, że, o ile pozwoli sytuacja epidemiologiczna, to jesienią odbędzie się Kongres Sekretariatu.

Media społecznościowe: