Związki zawodowe w Europie Przyszłości

W ubiegłym tygodniu, w Wiedniu odbyła się konferencja organizowana przez Austriackie Centrum Edukacji Pracowników (ÖZA) oraz Europejskie Centrum ds. Pracowniczych (EZA). Młodych związkowców z Polski reprezentowała tam nasza koleżanka, Anna Ziętek – Zastępca Przewodniczącego Sekcji Młodych przy Sekretariacie Przemysłu Spożywczego oraz członkinie KM w Polmos Żyrardów- Olga Karczmarczyk i Dominika Stefańska. 

Tematem spotkania było „Jak związki zawodowe mogą przyczynić się do przyszłego funkcjonowania naszego społeczeństwa?”. Poruszano wiele tematów związanych z panującym w Europie kryzysem ekonomicznym, sytuacją postpandemiczną, wojną w Ukrainie. Dużo uwagi poświęcono także kwestiom zrównoważonego rozwoju opartym na konkretnych blokach tematycznych: cyfryzacji, networkingu, współpracy i ekologii. 

Najważniejszym jednak punktem w agendzie był dialog społeczny. Jego znaczenie w dobie kryzysu, sposoby na poprawę jego skuteczności, jego wpływ na związki zawodowe oraz usprawnianie jego przebiegu w kontekście różnic pokoleniowych. 

„Sekcja Młodych w założeniu ma działać w kierunku aktywizacji młodych pracowników i zwiększania ich świadomości na temat związków zawodowych. Na co dzień często korzystamy ze wsparcia i doświadczenia starszych związkowców. Staramy się nie odcinać od historii, a przekuwać ją na fundamenty dla naszych działań. Dialog międzypokoleniowy jest nam zatem bliski” – mówiła Anna Ziętek podczas wystąpienia w panelu eksperckim. Prezentacja obejmowała także kwestie związane z tym, w jaki sposób usprawnić i wykorzystać dialog międzypokoleniowy, zarówno w obszarze działania związków zawodowych, jak i w życiu codziennym.

Jesteśmy dumni, że głos młodych związkowców z Polski jest słyszany także na arenie międzynarodowej. Wierzymy, że jest to początek owocnej współpracy, a wymiana doświadczeń z kolegami z innych krajów przysłuży się nam wszystkim. 

Media społecznościowe: