Posiedzenie Rady KSPMSiKS NSZZ „Solidarność”

W dniu 6.09.2022r., w Sierpcu, odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych NSZZ „S”. 

Spotkanie miało zarówno uroczysty jak i roboczy charakter. W pierwszej części uhonorowano wieloletnich członków Sekretariatu, Stanisławę Piotrowską i Romana Brzozowca. Wręczono im zaległe odznaczenia resortowe Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”. Wyróżnieni nie kryli swego wzruszenia, dziękując za pamięć o ich działaniach.

W części merytorycznej omawiano problemy dotyczące całej branży, m. in. limity emisji CO2, inflację, implikacje wojny na Ukrainie, dostawy i ceny energii, które uderzają w branżę i sektory powiązane z przemysłem spożywczym. Przedstawiono również sytuacje w poszczególnych zakładach pracy.

Dyskutowano również o przyszłości całego związku zwracając szczególną uwagę na potrzebę promocji NSZZ „Solidarność” i jej wartości w wśród uczniów, studentów i młodych pracowników. Jedną z form takiej promocji ma być powrót, po covidovej przerwie, do organizacji turnieju piłkarskiego dla członków Sekretariatu.

Poświęcono również czas na rozmowę o zbliżających się wyborach. „Powoli dobiega kadencja Związku na wszystkich poziomach, cieszę się, że rok temu udało się poszerzyć skład Rady Krajowej Sekcji dołączając do nich młodszych kolegów. Wierzę, że w nowej kadencji, to oni będą przejmować Sekcję. Ciągłość i dyskusja o przyszłości Związku jest bardzo ważna. Jest z nami również Andrzej Burnat, przewodniczący Regionu Płockiego, z którym wielokrotnie współpracowaliśmy za co bardzo dziękuję, bo Związek jest jeden – czy są to członkowie regionalni czy branżowi. Warto powiedzieć, że jestem dumny, że wyszedłem z tej Sekcji, to tu się szkoliłem, nabierałem doświadczenia i dziś jestem na czele Rady Sekretariatu Przemysłu Spożywczego. Wśród sukcesów Sekretariatu można wyróżnić to, że mamy trójstronny zespół branżowy, to ogromny sukces, że on funkcjonuje. Przed nami wiele wyzwań, będziemy walczyli o układy branżowe, na nich chcemy się skupić” – powiedział przewodniczący Rady Sekcji Zbigniew Sikorski.

Media społecznościowe: