Bezprawie w Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach

Sprawa Spółdzielni Mleczarskiej „Łapy” ma, niestety, swoją kontynuację. Sprawę sygnalizowaliśmy już wcześniej w artykule http://solidarnosc-spozywcow.pl/spotkanie-przedstawicieli-sekretariatu-spozywcow-z-glowna-inspektor-pracy/

Zarząd Spółdzielni w sposób bezprawny, m. in. bez wypowiedzenia, rozwiązał umowę o pracę z przewodniczącym Komisji Zakładowej „S”, którego stosunek pracy podlegał szczególnej ochronie. Ta decyzja była pokłosiem aktywności nowo wybranego Przewodniczącego, który zwrócił uwagę na szereg bolączek pracowników, jak również nieprawnych działań podejmowanych przez dyrekcję przedsiębiorstwa. Pomimo druzgocących dla przedstawicieli zarządu SM wyników kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, prób nawiązania z nimi dialogu przez naszych przedstawicieli, w tym Rady Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych NSZZ „S”, obecna sytuacja jest już wyłącznie polem bitwy pomiędzy, traktującymi Spółdzielnię jak swój prywatny folwark, członkami zarządu Antonim Żdanukiem i Haliną Łapińską, a zwolnionym z pracy Emilem Rzęsickim, który walczy o zwykłą, ludzką sprawiedliwość i godność pracowników. Rzecz jasna nasz Kolega nie jest sam, Rada Sekretariatu aktywnie go wspomaga m. in. na ścieżce sądowej. Na tym etapie sprawy uznano również, że należy wykorzystać kontakty, które łączą Sekretariat z Krajowym Związkiem Spółdzielni Mleczarskich, którego członkiem jest spółdzielnia z Łap.

Poniżej znajduje się skan pisma wysłanego przez przewodniczącego Rady Sekretariatu, Zbigniewa Sikorskiego do prezesa KZSM Waldemara Brosia. O przebiegu sprawy będziemy informować.

.

Media społecznościowe: