Spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim

W dniu 5.10.20022r., w biurze Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Warszawie, odbyło się spotkanie przedstawicieli NSZZ „S” z premierem RP Mateuszem Morawieckim. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Prezydium KK NSZZ „S” z Piotrem Dudą oraz przewodniczący Regionów i Rad Sekretariatów Branżowych NSZZ „Solidarność”. Premierowi towarzyszy minister Piotr Muller, rzecznik prasowy rządu.

Głównymi tematami spotkania były postulaty NSZZ „Solidarność”, sformułowane podczas ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „S” w Zakopanem:

– systemowego powstrzymania wzrostu cen energii uzyskiwanej ze wszystkich rodzajów surowców i nośników;

-zapewnienie pomocy dla branż, które w najwyższym stopniu odczuły wzrost cen energii i grozi tam utrata miejsc pracy;

– zapewnienia godziwego (systemowego) wzrostu wynagrodzeń pracowników w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych;

– przyjęcia ustawy dotyczącej tzw. emerytur stażowych.

Obecny na spotkaniu, przewodniczący Rady Sekretariatu Zbigniew Sikorski, zwrócił się do premiera z apelem aby firmom z branż mięsnej i mleczarskiej nie groziły okresowe blackouty, gdyż takie sytuacje mogą doprowadzić do nieprzewidywalnych skutków i problemów dla firm i ich pracowników.

Media społecznościowe: