Akcja „Więcej demokracji w pracy”- czyli jeśli o nas to z nami – trwa nadal!

Przemiany w świecie pracy następują w coraz szybszym tempie. Cyfryzacja, konsekwencje pandemii, wzrost udziałów firm globalnych w gospodarce poszczególnych krajów, skutkujący oddaleniem szeregowego pracownika od miejsca gdzie podejmowane są decyzje mające na niego wpływ; te wszystkie elementy powodują, że zadania stojące przed związkami zawodowymi są coraz bardziej skomplikowane, nierzadko wychodząc poza granice danego kraju. Z tego powodu europejska centrala związkowa EKZZ, promując ideę międzynarodowej współpracy związków zawodowych, postanowiła kontynuować akcję „More democracy at Work”. Również Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” będzie kontynuował promowanie tej akcji.

Pamiętajmy, nasze wspólne cele to:

  • silniejsze europejskie rady zakładowe
  • wzmocnione prawa pracowników do informacji i konsultacji na temat istotnych zmian w ich firmie
  • reprezentacja pracowników na szczeblach zarządu

Więcej informacji na temat akcji na:

https://www.etui.org/themes/worker-participation

Media społecznościowe: