Transformacja branży cukrowniczej w UE

W dniu 14.12.2021r. odbyła się konferencja kończąca projekt EFFAT „A transforming European sugar industry”. Głównym punktem spotkania było omówienie raportu przygotowanego przez firmę konsultingową Areté podsumowującego sytuację branży cukrowniczej w Unii Europejskiej. W raporcie zwrócono uwagę na szereg problemów branży:

– umowa pomiędzy UE, a krajami Mercosur, otwierająca rynek unijny na cukier produkowany w Ameryce Pd.

– starzenie się kadry pracowniczej w europejskich cukrowniach i brak dopływu młodych pracowników spowodowany trudnymi warunkami pracy, szczególnie w czasie kampanii cukrowniczych, które nie są rekompensowane wyższymi wynagrodzeniami.

–  zniesienie kwot produkcji cukru oraz minimalnej ceny skupu buraków cukrowych w 2017r

– powyższe skutkuje spadkiem liczby działających cukrowni. Od 2006 r. ta liczba zmniejszyła się z 189 do 99  zakładów produkcyjnych w roku 2020.

Jednocześnie w raporcie zwrócono uwagę, że przemysł cukrowniczy w UE, oparty na buraku cukrowym,  jest na dobrej drodze do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 55% do 2030 r., zgodnie z celami Zielonego Ładu. Burak cukrowy jest uważany za kluczowy element płodozmianu i ważną roślinę wiążącą azot.

Wskazano również najlepsze praktyki zwiększania zatrudnienia w sektorze cukrowniczym w UE i potencjalne szanse rozwoju branży m. in. w dostarczaniu surowca do produkcji biotworzyw.

Podczas konferencji, jej uczestnicy, związkowcy z krajów UE, pod przewodnictwem Wiebke Warneck z EFFAT, mieli również okazję do dyskusji i wymiany doświadczeń na temat sytuacji branży w swoich krajach i tez samego raportu. Stronę polską reprezentował Tomasz Szczeszek z Krajowej Sekcji Przemysłu Cukrowniczego NSZZ „Solidarność”.

Media społecznościowe: