Brak szacunku dla pracowników CEDC International w Białymstoku

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w białostockim oddziale CEDC International stanowczo sprzeciwia się najnowszej decyzji pracodawcy, przekazanej pracownikom, bez konsultacji z ich przedstawicielami, za pośrednictwem maila. Decyzja dotyczy nowych zarządzeń do spraw tzw. „bezpieczeństwa” i nakazuje pracownikom firmy aby przy wyjściu z pracy, przechodziły przez portiernię bez okryć wierzchnich. Niestety jest to kolejny przykład traktowania pracowników jak potencjalnych przestępców i łamania standardów współpracy z partnerem społecznym w zakładzie pracy.

„W ostatnich latach nie zdarzył się przypadek kradzieży alkoholu z terenu zakładu – mówi Waldemar Kiszkiel, przewodniczący „S” w białostockim CEDC. Zresztą w zakładzie jest tyle kamer, że wyniesienie czegokolwiek jest niemożliwe. My jako związkowcy nie możemy zgodzić się przede wszystkim na taką formę i wprowadzania przepisów przez pracodawcę.”

Media społecznościowe: