Konferencja finałowa projektu „Build trade union power for a fairer Europe”

W ostatnim tygodniu września odbyła się konferencja EFFAT zamykająca dwuletni projekt „Build trade union power for a fairer Europe”. 

Trzydniowe spotkanie miało miejsce w Turynie i wzięło w nim udział ponad 60 młodych związkowców z całej Europy. Sekretariat Przemysłu Spożywczego reprezentowała Anna Ziętek, Zastępca Przewodniczącego Sekcji Młodych przy Sekretariacie. 

Obecni na spotkaniu z pełnym zaangażowaniem podsumowali wcześniejsze sesje zrealizowane w ramach projektu. Dotyczyły one między innymi ochrony praw pracowniczych osób zatrudnionych w ramach niestandardowych form zatrudnienia, pracowników zatrudnionych w sektorze usługowym oraz usługowym (hotele, bary, puby, restauracje, fast food). Następnie eksperci z różnych branż opowiedzieli o tym, jak w ich krajach przebiega proces zrzeszania i organizowania w tradycyjnych i niestandardowych grupach pracowniczych.

Po części teoretycznej uczestnicy przeszli do zajęć praktycznych. W czasie paneli dyskusyjnych rozmawiali między innymi o tym,  w jaki sposób zapewnić równy dostęp do organizacji bez względu na wiek, płeć, formę zatrudnienia czy kraj pochodzenia. Dużo czasu i uwagi poświęcono także kwestiom klimatycznym. Młodzi związkowcy podkreślali, jak ważny jest to temat i że w ich krajach podejmowane już były dyskusje w celu podjęcia dalszych kroków. Brak aktywnych działań sprawi, że za kilka lat będzie za późno na jakiekolwiek zmiany.

Ostatnim punktem w agendzie były zajęcia praktyczne pod okiem Toma Wambeke, eksperta z zakresu Foresight. Jest to narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji i działań w oparciu o długookresowe wizje. Jedną z metod jest tutaj backcasting, czyli metoda planowania rozpoczynająca się od ustalenia pożądanego celu, a następnie niejako działająca wstecz, by wskazać jakie działania, zasady będą niezbędne, by ten cel osiągnąć i połączyć tę określoną przyszłość z teraźniejszością. W ocenie uczestników była to najbardziej praktyczna z sesji podczas konferencji. „Pozwalała na zmianę perspektywy. Zamiast skupiać się na tym co teraz, a może równolegle do tego, warto zastanowić się, co chcemy osiągnąć, a następnie jakby pogłębioną analizą przyczyn dojść do tego, jak ten cel zrealizować. Bardzo przydatna umiejętność”. 

Ostatniego dnia podsumowane zostały aktywności uczestników, a obserwujący ich prace eksperci podzielili się swoimi opiniami i ocenami przebiegu projektu. Po raz kolejny potwierdziło się, że niezależnie od kraju młodzi ludzie wszędzie mierzą się z podobnymi wyzwaniami. Oraz, że działając wspólnie, możemy osiągnąć więcej. Dlatego tak ważne jest, by organizować się i zrzeszać także wśród młodych. 

Media społecznościowe: