WZD Sekcji Przemysłu Piwowarskiego NSZZ „S”

W dniach 21-23.09.2022r., w Biedaczowie, odbył się Walny Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Piwowarskiego NSZZ „Solidarność”.

W trakcie posiedzenia przewodniczący Rady Sekretariatu Zbigniew Sikorski wręczył odznaczenia resortowe oraz podziękowania za wieloletnią działalność związkową w strukturze Sekcji i Krajowym Sekretariacie Przemysłu Spożywczego NSZZ „S”.

W części merytorycznej dyskutowano o coraz trudniejszej sytuacji w branży piwowarskiej, znaczącym wzroście obciążeń fiskalnych nałożonych na firmy browarnicze w ostatnim okresie oraz o wielu niepokojących sygnałach lekceważenia praw pracowniczych przez dyrekcje firm. Szczególnie niepokoją informacje z Browaru w Braniewie, który niedawno został przejęty przez firmę Van Pur. W tych kwestiach Sekcja będzie podejmowała zdecydowane działania.

Media społecznościowe: