Konsekwencje wojny na Ukrainie dla przemysłu spożywczego

W dniu 31.03.2022r., odbyło się zdalne spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych zrzeszonych w EFFAT. Tematem spotkania były konsekwencje dla europejskiej branży rolno-spożywczej będące wynikiem rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Podczas spotkania, członkowie EFFAT po raz kolejny zdecydowanie potępili działania Kremla i żądali natychmiastowego zaprzestania bombardowania przez Rosjan ukraińskich miast, wzywając jednocześnie wojska rosyjskie do opuszczenia Ukrainy i apelując o dialog i realną wolę zawarcia pokoju.

W części problemowej obrad, uczestnicy zwracali uwagę na fakt, że choć Europa jest zasadniczo samowystarczalna żywnościowo, to w przypadku niektórych produktów jest znaczącym importerem netto. Ukraina jest czwartym co do wielkości dostawcą żywności w UE i kluczowym źródłem zbóż, pasz zwierzęcych, olejów roślinnych i nasion oleistych. Jednocześnie Rosja jest ważnym dostawcą oleju rzepakowego i słonecznikowego, nasion słonecznika oraz, co ważniejsze, paliw kopalnych i syntetycznych nawozów azotowych. Obecna sytuacja obnaża ponadto słabości systemu żywnościowego Unii Europejskiej, wynikające z uzależnienia od importu gazu, nawozów i pasz dla zwierząt. Obecny konflikt stwarza również poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego w krajach z deficytem żywności, które są w znacznym stopniu uzależnione od importu z Ukrainy i Rosji. Tu głównie wskazywano na kraje Bliskiego Wschodu i Afryki subsaharyjskiej. Konsekwencją może być kolejna fala migrantów na południowych granicach UE, która potencjalnie pojawi się latem lub jesienią tego roku. Zwracano również uwagę, że chociaż bezpieczeństwo żywnościowe UE nie jest zagrożone, to jednakże gospodarstwa domowe o niskich dochodach mogą stanąć w obliczu problemów z jej nabyciem ze względu na znaczący wzrost cen.

W związku z zasygnalizowanymi kwestiami, uczestnicy wezwali Komisję Europejską i państwa członkowskie UE do m. in. do opracowania planu awaryjnego mającego na celu znalezienie alternatywnych rozwiązań, które w krótkim okresie mogą zastąpić import towarów żywnościowych i środków produkcji rolnej z Ukrainy, Rosji i Białorusi. Jak również do zajęcia się obecną spekulacją cenami żywności i energii poprzez zwiększenie monitorowania praktyk handlowych w całym łańcuchu żywnościowym oraz działania mające na celu ograniczenie wahań na rynkach kontraktów terminowych.

Z wszystkimi wnioskami można zapoznać się poniżej:

Media społecznościowe: