Główny Inspektor Pracy na spotkaniu branży spożywczej


Główny Inspektor Pracy, Wiesław Łyszczek, przyjął zaproszenie przewodniczącego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego, Zbigniewa Sikorskiego. 29 kwietnia w warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowego Sekretariatu, przybyłych z różnych regionów Polski, z panem Wiesławem Łyszczkiem Głównym Inspektorem Pracy i jego zastępcą panem Bogdanem Drzastwą oraz ekspertami z GIP. Debata dotyczyła problemu łamania przepisów prawa pracy przez pracodawców oraz stanu bezpieczeństwa pracy. Dyskutowano o konieczności podjęcia kroków prawnych, które pozwoliłyby doprowadzić warunki pracy do poziomu jak najbardziej bezpiecznego. Strony ustaliły termin kolejnego spotkania na wrzesień b.r.

Media społecznościowe: