Nowe akcje poparcia dla rolniczych strajków.

Zgodnie z zapowiedziami Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Cukrowniczego NSZZ „Solidarność”, przedstawionymi w piśmie do Premiera Donalda Tuska, organizacje związkowe wchodzące w skład Sekcji kontynuują akcję poparcia strajkujących rolników.

W dniu 27 lutego br. wszystkie cukrownie gdzie działa „Solidarność” zostały oflagowane przez związkowców „S”. Pracownicy polskiego sektora cukrowniczego doskonale rozumieją położenie rolników ponieważ sami są zagrożeni przez niekontrolowany import ukraińskiego cukru, który znacząco oddziałuje na sytuację na rynku tego surowca w kraju.

„Uważamy, że utrzymanie obecnej sytuacji wkrótce doprowadzi do masowych bankructw polskich rolników, a następnie uderzy w polski sektor przetwórstwa spożywczego, w tym polskie cukrownie – mówi Stanisław Lubaś, szef Sekcji – Dlatego wzywamy Pana Premiera, który ma niekwestionowany autorytet w Brukseli, aby użył go we właściwy sposób, broniąc interesów zarówno polskich rolników jak i całej branży rolno-spożywczej w Unii Europejskiej”.

Media społecznościowe: