Spotkanie w Ministerstwie Aktywów Państwowych

W sprawach dotyczących pracowników hoteli i całego sektora hotelarskiego rozmawiano w Warszawie z Panem Karolem Rabendą, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Spotkanie miało miejsce w środę, 1 lutego br. w siedzibie ministerstwa. Reprezentację Sekretariatu tworzyli, Zbigniew Sikorski, przewodniczący Rady, jak również Eugeniusz Grodecki i Bartosz Komuda z Krajowej Sekcji Hotelarstwa i Gastronomii.

Spotkanie była ważnym elementem kreowania odpowiedzialnego dialogu społecznego w podmiotach turystycznych, które pozostają w gestii MAP. Kontynuacja rozmów w najbliższym czasie.

Media społecznościowe: