Obrady senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

W dniu 3.12.2019 r. senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rozpoczęła prace nad nowelizacją ustawy o akcyzie, która przewiduje 10-proc. podwyżkę tego podatku na wyroby tytoniowe i alkoholowe. Na posiedzeniu Jan Sarnowski, wiceminister finansów, poinformował, że zgodnie z nowelą, zmiany miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2020 r., co budzi zastrzeżenie senackich prawników. Ten termin uprawdopodobnia sytuację, iż dojdzie do skrócenia vacatio legis poza standardowy okres 14 dni.

Podczas obrad Komisji Sekretariat Przemysłu Spożywczego reprezentowany był przez przewodniczącego Zbigniewa Sikorskiego, wiceprzewodniczącego Jana Hałasia i członka Prezydium Cezarego Kołodziejskiego.

Media społecznościowe: