Parlament Europejski przyjął raport na temat strategii „Od pola do stołu”

W dniu 20.10.2021 r., zgromadzenie plenarne Parlamentu Europejskiego, zdecydowaną większością głosów, przyjęło raport w sprawie strategii „Od pola do stołu” – ang. from Farm to Fork F2F. Za, głosowało 452 eurodeputowanych, przeciw było 170, a 76 wstrzymało się od głosu. Raport nie jest instrumentem wiążącym prawnie, ale ze względu na dużą wartość polityczną, będzie stanowił istotny element w pracach Komisji Europejskiej nad częścią społeczną strategii „Zielonego Ładu”.

Cieszy, że w raporcie uwzględniono uwagi, które zostały zgłaszane przez europejską federację związków zawodowych sektora rolno-spożywczego EFFAT, w której afiliowany jest Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ „S”.

Postulaty EFFAT dotyczyły m. in:

  • konieczności zapewnienia, że ​​wymiar społeczny będzie w pełni zintegrowany ze wszystkimi przyszłymi inicjatywami KE w celu osiągnięcia spójności polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju
  • podkreślenie znaczenia godnej pracy, warunków zatrudnienia i sprawiedliwych szans dla wszystkich uczestników łańcucha produkcji żywności
  • uwzględnienia ośmiu podstawowych warunków konwencji MOP w/s godnej pracy i płacy, ze szczególnym uwzględnieniem rokowań zbiorowych
  • podkreślenia znaczenia informacji o stosowanych środkach chemicznych do uprawy roślin i przechowywania żywności

Poniżej dołączamy tekst raportu.

Media społecznościowe: