Porozumienie w Animex Morliny

W branży przetwórstwa mięsa firmom zależy na utrzymaniu dobrych pracowników.

Informujemy, że Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Animex Morliny, wspólnie z OPZZ MORLINY podpisała porozumienie z pracodawcą odnośnie wzrostu wynagrodzeń.

„Główne punkty naszego porozumienia – mówi Krzysztof Potomski, przewodniczący „S” w Morlinach – dotyczą podwyżek pensji. Bardzo nas cieszy, że podwyżki obejmą wszystkich pracowników zakładu. W 2022 r. planowane jest podniesienie o minimum 10% kwot granicznych w widełkach płacowych w poszczególnych kategoriach zaszeregowania. Same negocjacje przebiegały sprawnie i szybko. Odbyliśmy tylko trzy spotkania z pracodawcą. Dla obu stron sprawą oczywistą była konieczność podniesienia płac wszystkim pracownikom ponieważ, pomimo wysokiego (10%) bezrobocia na powiatowym rynku pracy – to nie ma wielu chętnych do pracy w trudnych warunkach w branży przetwórstwa mięsna. Dodatkowo nasza praca oceniana jest wysoko i również pracodawca chciał to wynagrodzić. Mimo kryzysu na światowych rynkach mięsa (strefy zakażeń) i odbudowy pogłowia trzody w Chinach hamująca eksport wieprzowiny – zyski są i na podział tych zysków jako pracownicy liczymy. Umówiliśmy się, że jeśli ta podwyżka nie zahamuje emigracji pracowników do innych firm (znamy dane fluktuacyjne) i nie zachęci dobrych kandydatów do pracy to ponownie usiądziemy z pracodawcą aby przemyśleć kolejne zachęty do długoterminowego wiązania się pracowników z firmą.”

„Co również cieszy, w kwestii epidemicznej nie mamy przypadków klinicznych ani zgonów, przeciętnie kilkadziesiąt osób tygodniowo jest odsyłanych na kwarantannę – ale wszyscy z niej wracają. I oby tak było do, mamy nadzieję, bliskiego już końca męczącego okresu z Covid-19.” – kończy przewodniczący Potomski.

Media społecznościowe: