Porozumienie w zakładzie ZPOW Agros-Nova

Informujemy że w dniu 6 sierpnia zawarto porozumienie kończące spór zbiorowy w zakładzie ZPOW Agros-Nova Sp. z o.o. Sp.k. Uzgodnione warunki są satysfakcjonujące zarówno dla naszej – związkowej strony, jak i pracodawcy. Reprezentantami pracowników w sporze z zarządem Agros-Nova była organizacja zakładowa NSZZ „Solidarność” na czele z przewodniczącą Teresą Kowalską-Suchecką, wspomagana przez prawnika Regionu Mazowsze i Przewodniczącego Sekretariatu Zbigniewa Sikorskiego. Mediatorem był  Jacek Męcina, a w imieniu pracodawcy występował wiceprezes zarządu Jacek Samsel.

Jest to duże osiągnięcie młodej organizacji związkowej, która podjęła trud przeprowadzenia negocjacji z pracodawcą.

Poniżej tekst porozumienia.

Porozumienie kończące spór zbiorowy

Media społecznościowe: