Spotkanie Zespołu Komisji Krajowej ds. Rozwoju Przemysłu

W dniu 10.08.2021r., w Warszawie, odbyło się spotkanie Zespołu Komisji Krajowej ds. Rozwoju Przemysłu. Z przedstawicielami Rządu RP rozmawiano m. in. o sytuacji społeczno – ekonomicznej, we wchodzącym w skład Grupy Azoty, przedsiębiorstwie Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie. W spotkaniu uczestniczył członek Zespołu, przewodniczący Rady Sekretariatu Spożywców, Zbigniew Sikorski.

Media społecznościowe: