Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Cukrowniczej

W dniu 17 lutego br., w Polanicy-Zdrój, odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Cukrowniczego NSZZ „Solidarność”, które było spotkaniem przygotowawczym przez zbliżającym się zebraniem wyborczym Sekcji. Ustalono, że zebranie wyborcze Sekcji odbędzie się 17-19  maja br.

Kolejnymi kwestiami, które omówiono na posiedzeniu, były sprawy pracownicze organizacji zakładowych tworzących Sekcję, w tym kontekście poruszono również kwestie perspektyw polskiej branży cukrowniczej w ujęciu długoterminowym. Zwrócono uwagę na kwestie płacowe i układowe w poszczególnych cukrowniach. Analizowano również wydajność przerobu surowca przez poszczególne zakłady.

Obecny na posiedzeniu, przewodniczący Rady Sekretariatu, Zbigniew Sikorski, przedstawił informacje o najistotniejszych działaniach Rady Sekretariatu w mijającej kadencji.

Na zakończenie spotkania członkowie Rady wsparli uwięzionych białoruskich związkowców i opozycjonistów, dołączając do akcji „pocztówkowej” NSZZ Solidarność.

Media społecznościowe: