Posiedzenie Rady Programowej ds. Kompetencji

W dniu 26 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej ds. Kompetencji z udziałem m. in.  Adama Banaszka, prezesa PARP i Marzeny Machałek, sekretarz stanu w MEN.

Jednym z poruszanych tematów były kwestie szkolnictwa zawodowego, jego funkcjonowanie w dobie pandemii. Podano informacje o modyfikacjach programu i sposobach nauczania, możliwościach kontynuacji praktyk zawodowych przez uczniów, jak również o harmonogramie przeprowadzenia egzaminów zawodowych  m. in. w szkołach zawodowych przetwórstwa spożywczego.

Media społecznościowe: