Akcja Sekretariatu „Kupuję naSze Produkty”

Panująca epidemia koronawirusa przynosi wiele zagrożeń dla naszej gospodarki, a co za tym idzie, zagrożeń dla naszych miejsc pracy. W tym okresie musimy być szczególnie solidarni, podejmując działania, które mogą nam pomóc w walce o nasze miejsca pracy. Mając to na uwadze Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” rozpoczął akcję „Kupuję naSze Produkty”. Akcja polega na promowaniu artykułów wytwarzanych w przedsiębiorstwach, których organizacje zakładowe tworzą Sekretariat. W ten sposób chcemy wspierać funkcjonowanie przedsiębiorstw i chronić miejsca pracy!

Produkty znajdziesz tutaj: http://solidarnosc-spozywcow.pl/akcja-kupuje-nasze-produkty/ Lista będzie systematycznie uzupełniana

Media społecznościowe: