Powołanie Sekcji Młodych w Sekretariacie Spożywców

W dniu 9 marca 2022r, w Warszawie, odbyło się zebranie wyborcze Sekcji Młodych przy Sekretariacie Spożywców.
Wybrano 6-cio osobową Radę Sekcji i jej przewodniczącego, którym został Piotr Witka z NSZZ „Solidarność” w Cukrowni Krasnystaw. Wybrano również Komisję Rewizyjną Sekcji, której przewodniczącym został Andrzej Mazur z Organizacji Związkowej „S” w firmie Zentis Sp. z o.o. Podjęto uchwałę o przystąpieniu do Krajowej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” i wybrano delegata na WZD Krajowej Sekcji.
Warto wspomnieć, że w organizację i przeprowadzenie spotkania, zaangażowane były władze Rady Sekretariatu z obecnym na spotkaniu, przewodniczącym Rady, Zbigniewem Sikorskim i jego zastępcą Andrzejem Nowackim, jak również Emilia Janicka, koordynatorka IUF na Polskę. 

Media społecznościowe: