Odszedł nasz Kolega Artur Krasiński

Ze smutkiem informujemy, że w dniu wczorajszym zmarł nasz Kolega Artur Krasiński. Wiele lat aktywnie działał w „Solidarności”, w kadencji 2018-23 pełnił m. in. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność”.

Media społecznościowe: