Spotkanie z przewodniczącą NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych

W dniu 23.01.2020 r. w Warszawie, przewodniczący Sekretariatu spotkał się z Panią Teresą Hałas – przewodniczącą NSZZ „S” Rolników Indywidualnych „Solidarność”, a jednocześnie posłanką na Sejm RP z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Tematem spotkania było zacieśnienie współpracy między naszymi strukturami związkowymi.

Media społecznościowe: