Spotkanie związkowców z dyrekcją firmy Mowi

20 maja br., w Duninowie k/Ustki, odbyło się spotkanie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na czele z przewodniczącą Izabelą Hebbel, wspieraną przez przewodniczącego Rady Sekretariatu, Zbigniewa Sikorskiego, ze stroną Pracodawcy, której przewodził prokurent i dyrektor ds. administracji Sławomir Stochniałek.

Spotkanie przebiegało w konstruktywnej atmosferze, omówiono wszystkie punkty sporne i uzgodniono warunki współpracy pomiędzy stronami w standardach, które powinny być spełnione w kraju wchodzącym w skład Unii Europejskiej. Rozmawiano również o sytuacji w firmie po wprowadzeniu zmian w prawodawstwie unijnym dotyczącym wymagań higienicznych dla produktów przetwórstwa rybnego.

” Z każdymi ustaleniami jest tak, że jeżeli nie będzie dobrej woli aby ich przestrzegać to znajdą się sposoby aby je ominąć, natomiast wierzę, że w tym przypadku tak nie będzie i zarówno pracodawca jak i nasza związkowa strona dołoży starań żeby dialog na poziomie zakładu prowadzony był w sposób cywilizowany i zawrzemy porozumienie pomiędzy KZ NSZZ „S” w Mowi a Pracodawcą” – powiedział Zbigniew Sikorski

Media społecznościowe: