Powołanie Krajowej Grupy Spożywczej na ostatniej prostej

W dniu 3 sierpnia 2021r. w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych  w Warszawie, odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” i Sekretariatu Rolnictwa NSZZ „Solidarność” z wiceministrem MAP Andrzejem Śliwką w sprawie powołania Krajowej Grupy Spożywczej. Sekretariat Przemysłu Spożywczego był reprezentowany przez Zbigniewa Sikorskiego, Stanisława Lubasia i Piotra Peterę. W imieniu Sekretariatu Rolnictwa w spotkaniu uczestniczyli Dariusz Łącki i Wiesław Pawłowski. Minister Andrzej Śliwka przekazał informacje o kolejnych działaniach przybliżających powołanie Krajowej Grupy Spożywczej. Przedstawiciele Sekretariatu Rolnictwa NSZZ „S”, reprezentujący pracowników spółek rolno-spożywczych, które mają być włączone do Krajowej Grupy Spożywczej, przedstawili zagadnienia do dyskusji na kolejne spotkanie.  Ma się ono odbyć po przekazaniu aktywów spółek do Krajowej Spółki Cukrowej. Czekamy na kolejne informacje i spotkania finalizujące powstanie Krajowej Grupy Spożywczej.    

Media społecznościowe: