Zapraszamy na XXV Spartakiadę Spożywców

Rozpoczynamy wsteczne odliczanie do tegorocznej Spartakiady. To już w tym miesiącu!

W tym roku spotykamy się w dniach 31 maja – 2 czerwca w Ostrowie, gdzie nad polskim Bałtykiem będziemy rywalizować, odpoczywać i integrować się w naszym Związkowym gronie.

W imieniu Rady Sekretariatu serdecznie zapraszamy.

Media społecznościowe: