V Kongres branży spirytusowej

13 listopada 2018 roku w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbył się V Kongres Branży Spirytusowej. Sekretariat reprezentowali: Magdalena Nowicka, Krzysztof Fryc i Zbigniew Sikorski. 
Spotkanie było okazją do podkreślenia wkładu branży w rozwój gospodarki , rolnictwa, a także w edukację społeczną. Dyskusje dotyczyły również możliwości dalszego rozwoju tego sektora gospodarki, który generuje około 100 tysięcy miejsc pracy.

Media społecznościowe: