Spotkanie z ministrem Stanisławem Szwedem

8 listopada 2018 roku przewodniczący spotkał się z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisławem Szwedem. Rozmowy dotyczyły dialogu i partnerstwa społecznego oraz spraw rynku pracy sektora spożywczego.
Media społecznościowe: