V Kongres EFFAT w Zagrzebiu

W dniach 6-7 listopada 2019 r., w Zagrzebiu odbył się Kongres Wyborczy EFFAT. Delegaci na Kongres serdecznie pożegnali,  ustępującego ze stanowiska Haralda Wiedenhofera, a  nowym Sekretarzem Generalnym EFFAT został wybrany Kristjan Bragason wywodzący się ze szwedzko-duńskich związków zawodowych Nordic Union of Hotel. Kristjan Bragason przedstawił listę priorytetów,  na których wraz ze współpracownikami i zrzeszonymi w EFFAT organizacjami członkowskimi, będzie chciał się skoncentrować. Są to:

• działania na rzecz europejskich układów zbiorowych pracy z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych krajów

• kwestia Europejskich Rad Zakładowych i uczynienia z nich realnych platform wymiany informacji pomiędzy reprezentantami pracowników poszczególnych krajów

• wzmocnienie i rozwój Komitetu Młodych we władzach EFFAT

• prace nad ustaleniem płacy minimalnej w Unii Europejskiej

Nowy Sekretarz EFFAT zdaje sobie sprawę z trudności stojącymi przed tak ambitnie nakreślonym programem. Uważa  jednak, że dzięki energicznemu zespołowi, który tworzą zarówno osoby z dużym doświadczeniem, jak i młodsi związkowcy wnoszący świeże spojrzenie, osiągnie większość zakładanych celów. Ma świadomość że tylko współpracując z afiliowanymi organizacjami może zrealizować hasło przewodnie Kongresu, które brzmiało „Organise. Fight. Win.” Liczy również na aktywną i efektywną współpracę z naszym Sekretariatem. Między innymi na ten temat rozmawiał z delegatem na Kongres, przewodniczącym Sekretariatu Zbigniewem Sikorskim. Dodatkowo, podczas rozmowy, ustalono, że Kristjan Bragason wraz ze swoim zastępcą Enrico Somaglią przyjadą do Polski na początku przyszłego roku. Celem tej roboczej wizyty będzie lepsze poznanie i zrozumienie przez nich realiów funkcjonowania pracowników branży spożywczej w Polsce.

Media społecznościowe: