Wybory w Krajowej Sekcji Przemysłu Tytoniowego NSZZ „Solidarność”

W dniu 30 maja br., Spale odbyły się wybory nowych władz Krajowej Sekcji Przemysłu Tytoniowego NSZZ „Solidarność”. Nowym przewodniczącym Krajowej Sekcji został Marcin Klimczyk, delegat do Europejskiej Rady Zakładowej w Philip Morris i koordynator ds. ERZ w Sekretariacie Spożywców.

Wybrano 5 osobową Radę Sekcji i 3 osobową Komisję Rewizyjną, jak również delegatów na Kongres Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego. Serdecznie gratulujemy wszystkim wybranym na funkcje związkowe.

Warto wspomnieć, że ustępujący przewodniczący Jacek Łabędzki został Sekretarzem Sekcji i delegatem na Kongres Sekretariatu. W kadencji 2023 – 2028 będzie dalej kierował działalnością Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w PM. Komisja ta bierze aktywny udział w pracach związkowych struktur międzynarodowych. Jej przedstawiciele zasiadają w radach pracowniczych zarówno na poziomie europejskim, jak i światowym. Fantastycznym przykładem pozytywnych efektów międzynarodowej współpracy związkowców jest wspólna akcja pomocy dla Ukrainy prowadzona przez IUF (Światową Federacją Związków Zawodowych Spożywców) i Vanforlife.org, a koordynowana na ostatnim, polsko-ukraińskim etapie, przez Jacka Łabędzkiego i Marcina Klimczyka. Regularne wyjazdy z darami na polsko-ukraińską granicę to dla nich rzecz zwyczajna. Pozostaje tylko życzyć zarówno ustępującemu i nowemu przewodniczącemu Rady, jak i pozostałym jej członkom, aby nadal tak aktywnie działali, zarówno na polu związkowym jak i społecznym. Brawo!

Poniżej zdjęcie z jednego z konwojów, które Jacek i Marcin prowadzili na Ukrainę.

Media społecznościowe: