Wybory we wspólnej reprezentacji pracowniczej w Mondelez Polska

W dniu 3.09.2021 r., w trybie online, odbyło się spotkanie przedstawicieli Porozumienia Związków Zawodowych „Wspólna Grupa Związków Zawodowych” działających w Mondelez Polska Production Sp. z o.o. Omówiono rezultaty dotychczasowej pracy Wspólnej Grupy i współpracę z Pracodawcą. Odbyły się wybory do Zarządu WGZZ. Nowym przewodniczącym Zarządu został Jan Szperka z komisji OPZZ działającej w zakładzie na Bielanach Wrocławskich. W skład Zarządu weszli przedstawiciele Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”. Ryszard Biedziak, z zakładu w Jankowicach, został wiceprzewodniczącym Zarządu, a Krzysztofa Milewskiego, z zakładu w Płońsku i Andrzeja Paruzela z fabryki czekolady w Skarbimierzu, wskazano na członków Zarządu.

Media społecznościowe: