WZD Krajowej Sekcji PMSiKS

W dniach 8-10.06.2022r., w Drohiczynie, odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych NSZZ „Solidarność”.
W trakcie posiedzenia, przewodniczący Rady Sekcji, Zbigniew Sikorski, przedstawił informacje z działalności Rady, przekazał informacje z Kongresu Sekretariatu Przemysłu Spożywczego, który odbył się w Jastrzębiej Góry oraz z majowego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Delegaci przedstawili sytuację w macierzystych zakładach pracy i organizacjach zakładowych NSZZ „S” oraz przyjęli stanowisko  popierające strajk w zakładach Altra Mostostal  w Siedlcach. Ustalono, że najbliższe spotkanie świąteczno-noworoczne Sekcji odbędzie się w Sierpcu, a zebranie wyborcze na kadencję 2023-2028 odbędzie się w Jastrzębiej Górze.

Media społecznościowe: