Za nami XXVIII Kongres IUF

W dniach 13-16 czerwca 2023 r., w Genewie, odbył się Kongres światowej federacji związków zawodowych przemysłu spożywczego i rolnictwa IUF. W Kongresie brał udział przewodniczący Rady Sekretariatu, Zbigniew Sikorski.

Delegaci reprezentujący miliony pracowników na całym świecie, wywodzący się ze wszystkich regionów gdzie funkcjonują federacje związkowe afiliowane w IUF, zebrali się w Genewie aby wyznaczyć kierunek dalszego rozwoju ruchu związkowego w sektorze rolno-spożywczym.

Głównymi tematami Kongresu były kwestie respektowania praw związkowych. Temu zagadnieniu poświęcono oddzielny panel dyskusyjny podczas, którego delegaci z oddziałów IUF w Argentynie, Kambodży, Gwinei, Haiti, Indonezji, Pakistanie, Turcji i USA podzielili się historiami sukcesów i bieżących zmagań w organizowaniu, negocjowaniu i zdobywaniu lepszych warunków pracy.

Równie istotnym tematem były sprawy związane z zagrożeniami jakie zmiany klimatyczne niosą dla branży rolno-spożywczej i w jaka ma być odpowiedź związków zawodowych w tej kwestii. Podczas dyskusji panelowej delegaci omówili potrzebę skoncentrowania pracy ruchu związkowego we wszystkich sektorach na kryzysie klimatycznym, zagrożeniu zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi i niebezpieczeństwie wzrostu temperatur powodującemu katastrofalne zjawiska pogodowe; przyjęto dwie rezolucje, w tym wezwanie do położenia kresu zanieczyszczeniu tworzywami sztucznymi.

Równie istotnym elementem były kwestie łamania praw kobiet i wykorzystywania do pracy dzieci. Delegaci z Ukrainy, Haiti, Burkina Faso i Białorusi wraz z Sekretarzem Regionalnym IUF na Amerykę Łacińską przypomnieli Kongresowi o kluczowym znaczeniu ruchu związkowego w budowaniu i ochronie demokratycznych i praworządnych społeczeństw. Niestety w regionach, czy kontynentach, z których wywodzą się wspomniani delegaci praworządność i demokracja są mocno zagrożone.

Na Kongresie mocna wybrzmiał głos NSZZ „Solidarność”. Już pierwszego dnia obrad Zbigniew Sikorski złożył, w imieniu Rady Sekretariatu, formalny wniosek o wykluczenie ze struktur IUF, popierającego działania reżimu Putina, rosyjskiego związku zawodowego AIWUR z konfederacji związkowej FNPR. O czym pisaliśmy tutaj: http://solidarnosc-spozywcow.pl/wykluczenie-rosyjskich-zwiazkowcow-ze-swiatowych-struktur-zwiazkowych/

Natomiast trzeciego dnia obrad przyjęto, zgłoszony przez NSZZ „Solidarność”, projekt rezolucji wzywający reżim Łukaszenki do normalizacji sytuacji wewnętrznej i poszanowania praw obywatelskich, w tym do zrzeszania się, protestując przeciwko bezprawnemu szykanowaniu białoruskich związkowców z BDKP.

Generalnie, między innymi dzięki zaangażowaniu Sekretariatu Spożywców, wątek Europy wschodniej, czyli de facto Ukrainy, Białorusi i potępienia dyktatur Putina i Łukaszenki, zajął poczesne miejsce podczas Kongresu. Jednym z przejawów tej orientacji były promocja kultury ukraińskiej m. in. koncert ukraińskiego chóru. Widok delegatów z m. in Afryki, Ameryki Łacińskiej poruszających się w takt ukraińskich melodii pozwala mieć nadzieję, że dla przedstawicieli globalnego Południa Rosja przestanie jawić się jako obrońca ciemiężonych przed Zachodem, a dla delegatów z Ukrainy był to niezapomniany widok.

Udział w Kongresie wziął również Gilbert F. Houngbo, Dyrektor Generalny Międzynarodowej Organizacji Pracy, który przemawiając skupił się na wyzwaniach związanych z tworzeniem godnej pracy w rolnictwie, budowaniem zrównoważonych systemów żywnościowych i zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego dla wszystkich; podkreślił również znaczenie prawa do organizowania się i prawa do rokowań zbiorowych w sektorze rolno-spożywczym.

Z kolei przewodniczący IUF Mark Lauritsen zwrócił się do delegatów Kongresu: „Spotykamy się w cieniu wojny na Ukrainie. Musimy stawiać tamę niesprawiedliwości. Musimy walczyć o prawo do wolności i zrzeszania się. Walka o naszą przyszłość zaczyna się tutaj. Walka o naszą przyszłość zaczyna się teraz”.

Media społecznościowe: