Europejskie Rady Zakładowe – szkolenie koordynatorów i członków Specjalnych Zespołów Negocjacyjnych

W Torremolinos, nieopodal Malagi, odbyło się szkolenie organizowane przez Europejski Instytut Związków Zawodowych (ETUI) dla związkowców zaangażowanych w pracę ERZ i Rad Spółek Europejskich. Wydarzenie miało miejsce w dniach 23-25 kwietnia br.

Szkolenie obejmowało warsztaty z negocjacji porozumień  o ustanowieniu europejskiej rady zakładowej oraz ustalania sposobu informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele z Włoch, Szwecji, Austrii, Łotwy, Hiszpanii, Danii, Norwegii, Belgii, Francji, Holandii, Finlandii oraz Polski. Sekretariat Przemysłu Spożywczego i Rolnictwa reprezentował Waldemar Kiszkiel.  Uczestnicy szkolenia oprócz aspektów prawno-teoretycznych mieli sposobność zapoznania się z doświadczeniami  długoletnich praktyków – negocjatorów w osobach Jonathan’a Haywarda’a oraz Bruno Demaitre.  

Trenerzy i koordynatorzy szkolenia  – Caroline Blot, Cyprian Szyszka, Bruno Demaitre, efektywnie i sprawnie przeprowadzili uczestników przez intensywne praktyki szkolenia, inspirując do dalszego pogłębiania wiedzy w ramach samokształcenia.

Media społecznościowe: