Branżowe spotkanie opłatkowe

7 stycznia 2020 roku, w historycznej Sali BHP w Gdańsku,
przedstawiciele Sekretariatów i Sekcji branżowych spotkali się z
członkami Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na tradycyjnym
opłatku.
Spotkanie było okazją do podsumowania minionego roku. Przewodniczący
Komisji Krajowej Piotr Duda omówił najistotniejsze sprawy pracownicze,
które wydarzyły się w 2019 r. Wskazał na bezsprzeczne sukcesy Związku,
np. podwyżki płac, które, jak powiedział: „…nie pojawiły się same, bo
ktoś miał dobry humor. To efekt ciężkiej pracy i żmudnych negocjacji
„Solidarności” z rządem, często wspieranej akcjami protestacyjnymi”.
Spotkanie było również okazją do przełamania się bożonarodzeniowym
opłatkiem. Uczestnicy spotkania, pod przewodnictwem ks. prałata Ludwika
Kowalskiego, pomodlili się o siły do pracy na rok 2020 i złożyli sobie
życzenia.
Nasz Sekretariat reprezentowany był przez przewodniczącego Rady
Zbigniewa Sikorskiego, Eugeniusz Grodeckiego – przewodniczącego Rady
Sekcji Hotelarstwa i Gastronomii, Stanisława Lubasia – przewodniczącego
Rady Sekcji Przemysłu Cukrowniczego, Jacka Łąbedzkiego –
przewodniczącego Rady Sekcji Przemysłu Tytoniowego, Martynę Łasek –
przewodniczącą komisji z zakładów Sokołów SA, Andrzeja Nowackiego –
przewodniczącego komisji z zakładów Nestle Kalisz, Marcin Klimczyka z
komisji Phillip Morris Polska SA i Piotra Wawrzynieckiego z komisji OSM
Łowicz oraz Przemysława Pytel – asystenta przewodniczącego Rady Sekretariatu .

Media społecznościowe: