„EFFAT Financialization Project”

Finansjalizacja współczesnej ekonomii coraz mocniej dotyka również sektor rolno-spożywczy i branżę HoReCa. Sytuacje w których przedsiębiorstwa do niedawna stricte produkcyjne lub usługowe, zmieniają swój model funkcjonowania, w co raz większym stopniu opierając swoją działalność na korzystaniu z różnego rodzaju instrumentów finansowych, nie należą do rzadkości. Zmienia się również forma właścicielska największych światowych koncernów, których akcjonariuszami są dzisiaj różnego rodzaju fundusze lub wehikuły inwestycyjne, co powoduje, że głównym zadaniem przedsiębiorstwa staje się wypłata sowitej dywidendy dla akcjonariuszy. Kwestia rozwoju firmy, a tym bardziej kwestie pracownicze, wynagrodzenia zatrudnionych, oczywiście poza zarządami firm, schodzą na plan dalszy.

Odpowiadając na te problemy EFFAT zaproponowała swoim organizacjom członkowskim , w tym Sekretariatowi Spożywców, udział w seminarium „EFFAT Project Financialisation”. Pierwsza odsłona warsztatów odbyła się w Walencji we wrześniu ub. roku. Pisaliśmy o tym tu: http://solidarnosc-spozywcow.pl/warsztaty-zwiazkowe-w-walencji/

W dniu wczorajszym, tj. 23 stycznia br., związkowcy mogli spotkać się online aby dowiedzieć się więcej o mechanizmach funkcjonowania firm ponadnarodowych oraz w jaki sposób dzielony jest zysk wypracowany wspólnie w ramach danego koncernu. Zaproszeni eksperci z firmy Syndex wykazali, że co raz bardziej powiększa się nierównowaga pomiędzy wzrostem wypłacanych dywidend a rosnącą zdecydowanie wolniej pulą pieniędzy z których wypłacane są wynagrodzenia pracowników. Omawiano również metody zaradcze, zarówno na poziomie rozwiązań dostępnych związkom zawodowym, jak i legislacyjnych na poziomie unijnym, o które z kolei może wnioskować EFFAT.

W spotkaniu brała udział grupa związkowców z Sekretariatu Przemysłu Spożywczego. Kontynuacja warsztatów już w kolejnym kwartale. O wydarzeniu będziemy informować.

Media społecznościowe: