WZD Krajowej Sekcji PMSiKS NSZZ „Solidarność”

W dniach 17-19 stycznia br., w Białymstoku, odbył się Walny Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych.

Najistotniejszym punktem spotkania była dyskusja i przyjęcie założeń dotyczących strategii rozwoju i funkcjonowania KSPMSiKS. Przyjęto również stanowiska, pierwsze w sprawie wprowadzenia obligatoryjnej przynależności podstawowych jednostek organizacyjnych Związku do Struktur Branżowych, natomiast drugie stanowisko było wyrazem ostrej reakcji delegatów na łamanie prawa przez zarząd Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach. W nawiązaniu do tego procederu w SM Łapy, po zakończeniu obrad, delegaci udali się z wizytą do Prezesa Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach.

Media społecznościowe: